Rapporter

Rapporter från Vårdföretagarna


Partners i hälso- och sjukvården? Så fungerar dialogen mellan landsting och privata vårdgivare

De privata vårdgivarna är en viktig del av hälso- och sjukvården. Men landstingen använder inte sina privata vårdgivares potential fullt ut. Det finns stora möjligheter för landsting och regioner att vidareutveckla dialogen och erfarenhetsutbytet med de privata vårdgivarna. I en ny rapport ger vi en översikt över hur dialogen fungerar i alla regioner och landsting mellan huvudmannen och privata vårdgivare. Den innehåller konkreta rekommendationer om hur dialogen kan utvecklas vidare.

Privat vårdfakta 2015

Privat vårdfakta 2015 innehåller den senaste statistiken om vård- och omsorgsföretagens storlek, vinster och återinvesteringar. Skriften innehåller även fakta om allmänhetens syn på valfrihet och mångfald, liksom patienters, brukares och medarbetares uppfattningar om kvalitet och arbetsmiljö.

Blöjvägning - En myt blir till

Dagens Nyheter startade den 11 oktober 2011 rapporteringen om äldreboendet Koppargården och deras dåvarande ägare Carema. Det blev en serie artiklar som började som en granskning av missförhållanden i enskild verksamhet, men som efterhand utvecklades till strukturell kritik mot vissa huvudmän inom välfärden. Flera begrepp som Dagens Nyheter använde blev symboliska för de som ville ta tillfället i akt och kritisera utvecklingen av mer valfrihet inom välfärden i Sverige.

Visa fler…