Rapporter

Rapporter från Vårdföretagarna


Privat vårdfakta 2015

Privat vårdfakta 2015 innehåller den senaste statistiken om vård- och omsorgsföretagens storlek, vinster och återinvesteringar. Skriften innehåller även fakta om allmänhetens syn på valfrihet och mångfald, liksom patienters, brukares och medarbetares uppfattningar om kvalitet och arbetsmiljö.

Blöjvägning - En myt blir till

Dagens Nyheter startade den 11 oktober 2011 rapporteringen om äldreboendet Koppargården och deras dåvarande ägare Carema. Det blev en serie artiklar som började som en granskning av missförhållanden i enskild verksamhet, men som efterhand utvecklades till strukturell kritik mot vissa huvudmän inom välfärden. Flera begrepp som Dagens Nyheter använde blev symboliska för de som ville ta tillfället i akt och kritisera utvecklingen av mer valfrihet inom välfärden i Sverige.

Bättre tillgänglighet, kapade köer och mer vård för pengarna - Privata vårdgivare gör skillnad i sjukvården

Privata vårdgivare har en tydligt positiv effekt på vården genom att öka tillgängligheten, kapa köerna och bidra till en effektivare användning av vårdens resurser. Patienter i mindre välsituerade förorter som Angered, Rosengård och Tensta har fått bättre tillgänglighet när privat drivna vårdcentraler öppnat. På mängder av orter utanför storstäderna, t ex Avesta, Falköping och Härnösand, har valfriheten också ökat.

Patienttoppen 2014

Privat drivna vårdcentraler håller högre kvalitet än de offentligt drivna, enligt patienterna själva. Det gäller såväl helhetsintryck som tillgänglighet, bemötande och upplevd nytta av besöket. 14 av de 20 vårdcentraler som patienterna värderar högst i landet är privat drivna och i 15 av 21 landsting toppar en privat driven vårdcentral. Det visar Patienttoppen 2014 som innehåller en sammanställning av den nationella patientenkäten från Sveriges kommuner och landsting.

Vårdföretagande ökar jämställdheten

Drygt 54 procent av alla företagsledare i den skattefinansierade vården och omsorgen är kvinnor. Det kan jämföras med hela näringslivet där bara 28 procent av alla företagsledare är kvinnor. Kvinnor leder både stora och små företag, i stort sett lika många av de största företagen leds av en kvinna som av en man. Det visar en ny rapport från Vårdföretagarna som bygger på SCB-statistik.

Visa fler…