Rapporter

Rapporter från Vårdföretagarna


Jobbhälsobarometern 2016

Välfärdssektorn står inför stora framtidsutmaningar. Vanligen nämns då den åldrande befolkningen som dess främsta utmaning. Fler äldre skapar högre efterfråga på välfärdstjänsten samtidigt som pensionsavgångar gör medarbetarleden glesare. Men i utmaningens kärna finns medarbetarnas villkor – därför att medarbetaren är det enskilt viktigaste för att uppnå hög kvalitet inom vård och omsorg.

Vårdval med förhinder – villkor, verklighet och visionen om en starkare primärvård

I rapporten har Vårdföretagarna kartlagt det ekonomiska resultatet för den landstingsdrivna primärvården. I tre av fyra landsting gick den landstingsdrivna primärvården med underskott 2015. Problemen är bestående och växande i flera landsting. Sedan vårdvalets start har de landstingsdrivna vårdcentralerna gått med nära en miljard kronor i underskott.

Visa fler…