Rapporter

Rapporter från Vårdföretagarna


Jobbhälsobarometern 2017

Skillnaderna mellan privat och offentligt anställda är inte alltid stora, men nästan genomgående till den privata driftens fördel. I debatten om ”vinster i välfärden” hävdar somliga att strävan efter lönsamhet leder till sämre villkor för medarbetarna i de privata företagen. Medarbetarnas egen version är alltså den motsatta.

Ny rapport från Försäkringskassan får privata assistansutförare att framstå som oseriösa

En ny rapport från Försäkringskassan visar att det finns stora arbetsmiljöproblem för myndighetens handläggare inom personlig assistans. En del av rapporten visar hur relationen är mellan de privata assistansutförarna och myndighetens egna personal. Rapporten visar att drygt åtta procent känner sig hotade av privata assistansutförare och det framkommer kritiska röster om hur anordnare upplevs överdriva de sökandes behov.

Jobbhälsobarometern 2016

Välfärdssektorn står inför stora framtidsutmaningar. Vanligen nämns då den åldrande befolkningen som dess främsta utmaning. Fler äldre skapar högre efterfråga på välfärdstjänsten samtidigt som pensionsavgångar gör medarbetarleden glesare. Men i utmaningens kärna finns medarbetarnas villkor – därför att medarbetaren är det enskilt viktigaste för att uppnå hög kvalitet inom vård och omsorg.

Vårdval med förhinder – villkor, verklighet och visionen om en starkare primärvård

I rapporten har Vårdföretagarna kartlagt det ekonomiska resultatet för den landstingsdrivna primärvården. I tre av fyra landsting gick den landstingsdrivna primärvården med underskott 2015. Problemen är bestående och växande i flera landsting. Sedan vårdvalets start har de landstingsdrivna vårdcentralerna gått med nära en miljard kronor i underskott.

Visa fler…