Debattartiklar

Debattartiklar från Vårdföretagarna


Här är vinstuppgörelsen, S och alliansen

Vårdföretagarna har av begripliga skäl haft många samtal med både regeringspartierna och alliansen de senaste åren. Båda efterlyser mer av ordning och reda i välfärden. Och bortsett från tanken på ett vinsttak för privata välfärdsföretag står de inte särskilt långt ifrån varandra i sakfrågorna. Det finns därmed förutsättningar för en långsiktig och stabil blocköverskridande uppgörelse i ”vinstfrågan”, skriver Vårdföretagarnas näringspolitiske chef, Håkan Tenelius i Dagens industri.

Tre förlorade år för välfärden

Ilmar Reepalus utredning är ett fatalt misslyckande för regeringen. Givetvis fanns det ärliga avsikter bakom den ursprungliga vinstuppgörelsen mellan V och den blivande regeringen. Men det nuvarande förslaget kan inte ligga till grund för en proposition, skriver Vårdföretagarnas näringspolitiske chef, Håkan Tenelius i Dagens industri.

Kommunal hemtjänst i Västerås kostar mer än privat

Idag får Västerås äldre välja vem som ska ombesörja hemtjänsten hos dem, kommunens hemtjänst eller något av de godkända privata företagen. Det är bra. Men få av de nästan 1800 västeråsare som har valt ett privat alternativ vet nog om att villkoren för deras hemtjänst ser så olika ut jämfört med kommunens hemtjänst. Vårdföretagarna har i en ny rapport granskat hemtjänstens villkor i kommuner som infört lagen om valfrihet (LOV). Den visar att sju av tio kommuner går med underskott i sin egen hemtjänst, skriver Sabina Joyau, näringspolitisk expert på Vårdföretagarna i VLT.

Mångfald av vårdgivare viktigt även för personalen

Agneta Lenander, regionpolitiker (V) och sjuksköterska skriver att de vill få bort vinstintresset ur sjukvården. Men utan möjligheter att gå med överskott och själv förfoga över det skulle de flesta privata vårdgivare snabbt tyna bort, skriver Vårdföretagarnas näringspolitiske chef, Håkan Tenelius och Karin Liljeblad, näringspolitisk expert i replik i Dagens Samhälle.

Visa fler…