Vinster i välfärden

Vinst uppstår som ett resultat av en välskött verksamhet som skapar värde för patienten, brukaren och för samhället. Så länge det finns en politik som går ut på att begränsa eller hårdare styra vinsten, så försämras vårdföretagens möjligheter generellt. Utan vårdföretag kan det inte finnas någon valfrihet. Utan vinst kan det inte finnas vårdföretag.


Tar strid mot vinstförslag

Just nu förbereder regeringen och Vänsterpartiet ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag grundat på den så kallade Reepaluutredningen. Denna utredning saknar en avgörande detalj: där finns ingen analys av förslagets konsekvenser. Inte heller andra som propagerar för vinstbegränsningen har kunnat presentera hur tillgängligheten, kvaliteten eller valfriheten, kan komma att påverkas om förslaget blir verklighet.

Här är vinstuppgörelsen, S och alliansen

Vårdföretagarna har av begripliga skäl haft många samtal med både regeringspartierna och alliansen de senaste åren. Båda efterlyser mer av ordning och reda i välfärden. Och bortsett från tanken på ett vinsttak för privata välfärdsföretag står de inte särskilt långt ifrån varandra i sakfrågorna. Det finns därmed förutsättningar för en långsiktig och stabil blocköverskridande uppgörelse i ”vinstfrågan”, skriver Vårdföretagarnas näringspolitiske chef, Håkan Tenelius i Dagens industri.

Visa fler…