Villkor för vårdföretagande

Den privat drivna vården och omsorgen verkar sida vid sida med den offentligt drivna verksamheten. Vård- och omsorgsföretagen bidrar till kvalitetskonkurrens och nytänkande som gynnar alla patienter och brukare, oavsett om de har valt en privat eller en offentlig vård- och omsorgsgivare. Genom dialog samt väl utformade upphandlingar och LOV-system kan kommuner och landsting få en kostnadseffektiv vård och omsorg. För att vården och omsorgen ska utvecklas måste kommuner och landsting säkra att uppdrag och ersättningar är i balans. När offentligt driven och privat driven vård verkar sida vid sida måste lika villkor gälla, oavsett regi.