Valfrihet

LOV, lagen om valfrihetssystem, reglerar vad som ska gälla för de kommuner och landsting som vill konkurrenspröva sina verksamheter genom att överlåta valet av utförare av stöd, vård- och omsorgstjänster till brukaren eller patienten. Alla landsting har sen 2010 valfrihetssystem i primärvården, som ofta kallas Vårdval eller Hälsoval. I landstingens övriga verksamhet och i kommunernas verksamhet är det upp till varje kommun eller landsting att utforma och införa system enligt LOV.


Bättre tillgänglighet, kapade köer och mer vård för pengarna - Privata vårdgivare gör skillnad i sjukvården

Privata vårdgivare har en tydligt positiv effekt på vården genom att öka tillgängligheten, kapa köerna och bidra till en effektivare användning av vårdens resurser. Patienter i mindre välsituerade förorter som Angered, Rosengård och Tensta har fått bättre tillgänglighet när privat drivna vårdcentraler öppnat. På mängder av orter utanför storstäderna, t ex Avesta, Falköping och Härnösand, har valfriheten också ökat.

Visa fler…