Personlig assistans

personlig assistans är en branschorganisation inom Vårdföretagarna som har funnits sedan 2006. Organisationen har idag drygt 210 medlemsföretag med cirka 15 000 årsanställda. Bland medlemsföretagen finns både stora, medelstora och små företag. Medlemmar i Bransch personlig assistans omfattas av organisationens etiska riktlinjer.


En kommunallag för framtiden SOU 2015:24

Vårdföretagarna har tidigare lämnat synpunkter på utredningens delbetänkande Privata utförare – kontroll och insyn (SOU 2013:53), där de delar som rör kommunalt ansvar i förhållande till privat utförd verksamhet samt allmänhetens behov av insyn och information togs upp. I detta remissvar till slutbetänkandet för En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) har Vårdföretagarna haft fortsatt fokus på förslag som påverkar privata vård- och omsorgsgivare. Därför avstår Vårdföretagarna att kommentera de övriga förslag som enbart har inverkan på strukturen och verksamhetsformer i landets kommuner och landsting.

Vårdföretagarna ställer sig positiva till utredningens tilläggsdirektiv (dir.2013:100), där en viktig del har varit att utredaren ska överväga om kommunallagen kan göras mer konkurrensneutral mellan olika utförare av kommunal verksamhet.

Visa fler…