Personlig assistans

personlig assistans är en branschorganisation inom Vårdföretagarna som har funnits sedan 2006. Organisationen har idag drygt 210 medlemsföretag med cirka 15 000 årsanställda. Bland medlemsföretagen finns både stora, medelstora och små företag. Medlemmar i Bransch personlig assistans omfattas av organisationens etiska riktlinjer.


Ny rapport från Försäkringskassan får privata assistansutförare att framstå som oseriösa

En ny rapport från Försäkringskassan visar att det finns stora arbetsmiljöproblem för myndighetens handläggare inom personlig assistans. En del av rapporten visar hur relationen är mellan de privata assistansutförarna och myndighetens egna personal. Rapporten visar att drygt åtta procent känner sig hotade av privata assistansutförare och det framkommer kritiska röster om hur anordnare upplevs överdriva de sökandes behov.

Konjunkturbarometern för vård- och omsorgssektorn, 2013

SCB genomför på uppdrag av Vårdföretagarna Konjunkturbarometern för vård- och omsorgssektorn. Undersökningen baseras på ett urval om ca 480 verksamhetsställen inom den privata vårdsektorn och täcker de tre branscherna Primärvård, Äldreomsorg och Personlig assistans. Svaren har samlats in från mitten av april till slutet av maj 2013 och avser utfall för första halvåret i år och en prognos för andra halvåret i år.

Branschrapport: Vård- och omsorgsbranschens utveckling 2007-2011

Branschen består av 10 662 företag med en omsättning på 85 mdr kr som tillsammans anställer 118 554 medarbetare. Tillväxten de senaste fem åren ligger på 66 procent och antalet anställda har ökat med 51 procent. Av resultatet efter skatt på 4,6 mdr kr delades 2,3 mdr kr ut till ägare och lika mycket återinvesterades i företagen. Majoriteten av företagen i branschen är mycket små; 93,5 procent har färre än 20 anställda.

Visa fler…