Kompetensförsörjning

En stor framtidsfråga för vården och omsorgen är möjligheten att rekrytera nya medarbetare när befolkningen växer och blir allt äldre. För att möta behoven måste fler tycka att det är attraktivt att arbeta inom vården och omsorgen. Våra medlemsföretag bidrar aktivt med olika förslag och idéer för att komma tillrätta med rekryteringsutmaningen.