Arbetsmiljö

Fler privata utförare av vård och omsorg leder till en konkurrens om personalen som ofta förbättrar arbetsvillkoren.