Vinst uppstår som ett resultat av en välskött och högkvalitativ verksamhet som skapar värde för patienten, brukaren och för samhället. Det är inte överskott i privat sektor som är det främsta ekonomiska problemet, utan underskott i offentlig sektor.

vinst liggande

Privata och offentliga aktörer bedriver sin verksamhet med samma ekonomiska förutsättningar. Vinsten som vårdföretagen gör visar att det går att erbjuda god vård och samtidigt effektivisera verksamheten och spara pengar.

Vinst uppstår som ett resultat av en välslött och högkvalitativ verksamhet som skapar värde för patienten, brukaren och för samhället. Det är inte överskott i privat sektor som är det främsta ekonomiska problemet, utan underskott i offentlig sektor.

Så länge det finns en politik som går ut på att begränsa eller hårdare styra vinsten, så försämras vårdföretagens möjligheter generellt. Utan vårdföretag kan det inte finnas någon valfrihet. Utan vinst kan det inte finnas vårdföretag.

  • De utmaningar svensk vård och omsorg står inför demografiskt och ekonomiskt gör att efterfrågan på vård- och omsorgstjänster kommer att öka dramatiskt. Samtidigt växer nya valfrihetssystem fram och människors vilja att påverka och göra sina egna val ökar. Dessa utmaningar är omöjliga att klara av utan alla de entreprenörer som vill erbjuda medborgarna tjänster inom vård och omsorg.
  • Det krävs kvalitet, ständig utveckling och konkreta förbättringar för att locka patienter och brukare. Lyckas företagen locka medborgarna att välja dem, kommer de att få intäkter och dessutom uppnå vinst som både kan ge ränta på risktagandet och ytterligare förbättra verksamheten.
  • Verksamheterna blir mer kreativa i att finna sätt att minska onödiga kostnader, göra ständiga förbättringar och vara effektiva och innovativa. Men då krävs det att företagen får bedriva sin verksamhet utan restriktioner som vingklipper deras framgångar. Lyckas de att i fri konkurrens med andra tillfredsställa konsumenterna ska ingen kunna lägga beslag på resultatet av ett väl utfört arbete. De som är emot vinst inom vård och omsorg bör kunna förklara varför just dessa, för människors välbefinnande så avgörande tjänster ska vara undantagna från de mekanismer som alla är överens om skapar kvalitet och värde på andra områden.
  • Jobben blir trygga och nödvändiga investeringar i kompetens, utrustning och fler medarbetare blir möjliga.
  • Vård och omsorg kan bli svenska framtidsbranscher och tillväxtmotorer med betydelse för både nationell och regional tillväxt. Men för att kunna exportera krävs en hemmamarknad. Med vinstbegränsningar är det svårt att skapa växande företag som vågar ta risker.
  • En möjlig avkastning på investerat kapital är grundläggande för att attrahera investerare som vill satsa pengar i verksamhet.
  • Privata företag som säljer läkemedel, sjukvårdutrustning och andra produkter till den offentliga sjukvården tillåts gå med vinst. Ska vi även förbjuda vinstutdelning i dessa företag?