Den specialiserade hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar. Ett vårdval för specialister skulle innebära avlastning för sjukhusen, kortare köer och nöjdare patienter.

Vårdval inom öppen specialistvårdAlla landsting har sedan det blev obligatoriskt 2010 infört valfrihetssystem i primärvården, som ofta kallas Vårdval eller Hälsoval. I landstingens övriga verksamhet är det upp till varje landsting att utforma och införa system enligt LOV (Lagen om valfrihetssystem).

Flera landsting har efter vårdval i primärvården beslutat att införa valfrihet inom andra områden. Exempel på områden kan vara vårdval för specialiserad ögon- näsa- och halssjukvård, vårdval inom psykoterapi eller vårdval inom höft- och knätransplantationer.

  • Vårdval inom öppen specialistvård leder till kortare köer och bättre kvalitet. I dag är väntetiderna långa inom olika specialistvårdområden. Ett fritt vårdval även för specialistvård ”ger ett tryck” som i sin tur leder till bättre kvalitet och bättre tillgänglighet.
  • Fler mottagningar kommer att etableras utanför de stora sjukhusen, som då avlastas.
  • Vården ska bedrivas där den är mest effektiv. Att förflytta den vård som kan bedrivas utanför sjukhusen sparar stora resurser för landstingen, inte minst för de landsting som brottas med dålig ekonomi och demografiska utmaningar.
  • Entreprenörer får chansen. Nya entreprenörer i vården bidrar till en bättre vård genom ökad tillgänglighet, nytänkande och bättre bemötande.
  • Vi har idag världens lägsta antal sjukhussängar per invånare och måste hitta nya kostnadseffektiva lösningar för den vård som inte behöver det stora sjukhusets resurser.
  • Nöjdare patienter. Vårdval inom primärvården har varit en stor framgång: tillgängligheten har ökat, vården har förts närmare patienten och medborgarna är betydligt nöjdare med primärvården 2011 än tidigare år. Vi skulle se samma utveckling inom den öppna specialistvården.