För att valfrihetsreformen ska få full genomslagskraft krävs etableringsfrihet.

Etableringsfrihet

När vem som helst som uppfyller grundläggande kvalitetskrav och besitter tillräcklig kompetens, kan etablera sig och erbjuda vård,  skapas en dynamik och konkurrens i svensk vård som inte funnits tidigare. Patienterna får ökad valfrihet och personalen får fler arbetsgivare. Nya idéer och lösningar kan prövas där det tidigare funnits begränsningar.

  • Valfrihet för patienterna kan inte bli verklighet utan etableringsfrihet. För att vårdvalet ska fungera krävs tillgång till marknaden.
  • Om det finns politiska begränsningar för etableringen, så minskar patienternas valfrihet.
  • Ett system som bygger på att vård ska begränsas och att patienterna inte ska få välja, kan inte vara rätt väg att gå.
  • Vi tycker att det är rimligt att den som vill erbjuda vård ska få göra det. Den ekonomiska risken i detta behöver inte landstinget ta. Den politiska uppgiften är att bestämma generella spelregler, inte att detaljstyra.
  • Systemet med stafettläkare visar att det inte är möjligt att politiskt planera tillgänglighet till sjukvården. Det behövs bättre drivkrafter.