SOSFS 2009:30 om donation och tillvaratagande av vävnader och celler, SOSFS 2009:31 om vävnadsinrättningar i hälso- och sjukvården, SOSFS 2009:32 om användning av vävnader och celler i hälso- och sjukvården och vid klinisk forskning

Vårdföretagarna avstod från att besvara remissen.