Remiss avseende förslag till föreskrifter om legitimation för yrke inom hälso- och sjukvården vid utbildning från tredjeland

Vårdföretagarna avstod från att besvara remissen.

Dnr 26869/2016.