Om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete

Läs Vårdföretagarnas remissvar.

Remiss - nya föreskrifter och allmäna råd om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete. Diarienummer: 4.1.1-14325/2016.

Läs Vårdföretagarnas remissvar.