Offentlig upphandling med anledning av Välfärdsutredningens förslag

Vårdföretagarna har besvarat remissen.

Läs Vårdföretagarnas remissvar här

fi2017/03767/OU