Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre SOU 2017:21

Vårdföretagarna har besvarat remissen.

Dnr: S2017/02040/FST