Om regeringsuppdrag att utreda de nödvändiga förutsättningarna för införande av frivillig generisk förskrivning. Dnr: 589:2012/513639