Läkemedel för djur, maskinell dos och sällsynta tillstånd SOU 2014:87