Konsekvensutredning för ändringar gällande Läkemedelsverkets föreskrifter

Vårdföretagarna behandlar remissen

Dnr:

3.1-2017-048269