Konsekvensutredning för ändringar gällande Läkemedelsverkets föreskrifter

Vårdföretagarna avstod från att besvara remissen.

Dnr:

3.1-2017-048269