Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster SOU 2017:36

Vårdföretagarna avstod från att besvara remissen.

Dnr: Ju2017/03997/L4