Indikatorer inom området överbeläggningar, dnr 8551/2012