Hälsoväxling för aktivare rehabilitering och omställning på arbetsplatserna Dnr. S2016/02521/SF