Frankrikes förslag om lagring av hälsorelaterade personuppgifter

Vårdföretagarna avstod från att besvara remissen.

Kommerskollegiums remiss angående Frankrikes förslag om lagring av hälsorelaterade personuppgifter.