Förslag till examensbeskrivning för yrkesexamen för kuratorer inom hälso- och sjukvården

Vårdföretagarna behandlar remissen

Dnr: U2017/00778/UH