Förslag till ändring i 51 kap. 11 § socialförsäkringsbalken. S2016/03419/FST.

Vårdföretagarna emotsätter sig lagändringsförslaget i sin helhet då förslaget om ändringen av schablonbeloppet under innevarande r är ogenomtänkt och kontraproduktivt samt att en konsekvensanalys av en differentierad assistansersättning helt saknas.