Förslag om upphävande av Socialstyrelsens allmänna råd (1989:21) om förebyggande av rabies

Almega ser över remissen och återkommer med svar.