Förslag om föreskrift och AR. Bostad med sk.service för barn eller ungdomar enligt 9 § 8 LSS