Förslag om ändring av Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2012:14) hantering av mänskliga organ avsedda för transplantation

Almega ser över remissen och återkommer med svar.