EU:s dataskyddsförordning (SOU 2017:66)

Vårdföretagarna avstod från att besvara remissen.

S/2017/04726/SAM