Ds 2017:12 Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för äldre

Vårdföretagarna har besvarat remissen.

Remiss: Ds 2017:12. Dnr: S2017/02007/FST.