Departementspromemorian Konsumenttjänster m m (Ds 2009:13)

 

Läs remissen

Läs remissvaret

Promemorian ger en översyn av konsumenttjänstlagen med syftet att bland annat utvidga lagens område till att omfatta andra privata och offentliga tjänster.