Begrepp och termer relaterade till inskrivning, utskrivning, sluten vård, öppen vård och hemsjukvård. Dnr 3875/2012