Apoteksombud Rapport från Läkemedelsverket. S2014/3787/FS

Almega ser över remissen och återkommer med svar.