Ansvar för de försäkringsmedicinska utredningarna

Remiss: 2016:21 Diarienr:S2016/07117/SF.

Vårdföretagarna ser över remissen och återkommer med svar.