Privat Vårdfakta 2016

Fakta och statistik om den privata vård- och omsorgsbranschen i Sverige.

Sedan 25 år tillbaka är vi vana vid att både kunna välja och välja bort. Idag är den privat drivna vården och omsorgen en viktig del av välfärden.

Konkurrensen visar sig höja kvaliteten, och det pågår en diskussion om hur vi kan göra vårdyrket mer attraktivt. Diskussionen är viktig, inte minst i skenet av utmaningarna med en allt större andel äldre i befolkningen. Samtidigt finns det en politisk vilja att begränsa möjligheterna att driva vårdföretag.

Privat Vårdfakta 2016 är den femte i ordningen. Den har blivit ett viktigt redskap för alla som vill ha fakta och statistik. I årets upplaga lyfter vi frågan om ordning och reda i ett särskilt kapitel som visar hur tydliga krav och riktlinjer bidrar till att säkra och utveckla den moderna välfärden.

Stockholm i juni 2016
Håkan Tenelius
Näringspolitisk chef, Vårdföretagarna