Intervju med Maria Nyström, styrelseordförande bransch personlig assistans, om mötet med Försäkringskassan 9 juni 2017.

Vårdföretagarna och KFO träffade Försäkringskassan i förra veckan. Vad gällde saken?
Ett uppföljande möte gällande efterskottsbetalningarna från FK och den problematik som vi som anordnare upplever.

Hur har företagen svarat i enkäten, är det många som inte får pengar inom 30 dagar?
Först och främst vill jag rikta ett stort tack till de drygt 100 medlemsföretag som svarade på enkäten. Det är mycket viktigt med fakta och statistik i vårt påverkansarbete mot politiker och myndigheter. Även om 55% av de som besvarat enkäten har fått sina pengar inom 30 dagar, är det en förbättring mot vid förra enkättillfället.

Pratade ni något om problemen med det förhöjda timbeloppet?
FK känner till att det finns vissa problem just kring det förhöjda timbeloppet, men att det går åt rätt håll. De har även tagit till sig av kritiken från oss och ska se över hur de kan vara mer transparanta mot oss.

Vad svarade Försäkringskassan på det?
De upplevde det som att vi är på rätt väg och att det är positivt att siffran förbättrats, de fortsätter med arbetet mot att bli ännu bättre. Störst problem har kommunerna där hela 40 % av kommunernas handlingar är felaktigt ifyllda. Därför håller FK tillsammans med SKL på att ta fram en film som visar hur räkning och tidrapporter fylls i.

Vad är det som gäller med att skicka in uppgifter på assistenter?
Blankett 3066 har funnits sedan tidigare men är nu förändrad och innehåller annan information än tidigare. Det är därför FK gått ut och bett om uppgifterna i en Excelfil. Hittills har FK registrerat ca 190 000 assistenter och de uppskattar att det saknas ca 30 000 personer. Det är kommunerna som driver upp antalet assistenter då många anmäler ett stort antal personer för en brukare.

Om FK inte har uppgifterna så kommer det att fördröja utbetalningarna. Tidigare hade FK som plan att sjösätta sitt nya IT-system den 29 maj 2017 och då inte godkänna räkningarna om inte 3066 fanns inne på samtliga assistenter. Efter vårt första möte där vi informerade FK om risken att sjösätta ett nytt system under sommaren, har de skjutit på tidpunkten och kommer nu att begära kompletteringar om så krävs. Skarpt läge gäller från 1 september 2017!

Var det något som Försäkringskassan sa som gjorde dig hoppfull om framtiden? Något som gör att systemet kommer att bli bättre?
Enligt den ansvarige chefen, Marie Axelsson, arbetar FK med många delar. De utbildar 22 nya personer som ska förstärka gruppen som arbetar med räkningar och utbetalningar.

De planerar för att utöka it-stödet och att man via en anordnarportal - ungefär som mina sidor - ska kunna anmäla 3066 via webben i december 2017.

FK "pulsar", dvs läser av och kontrollerar vilka resurser och insatser som behövs samt vad som har kommit in - allt för att administrationen ska ske så smidigt som möjligt för att säkra utbetalningarna.

Vi frågade om vidare utbyggnad av IT-systemet men fick till svar att nyttan i samhället avgör vilka områden som prioriteras i helhet och även om de önskar kunna utveckla assistansstödet mer så ligger det beslutet hos den som håller i pengarna.

FK har haft ett innovationsprojekt i Skåne där man testat att assistenten registrerar tid direkt hos kund när assistans utförs, likt hemtjänst. Det föll mycket bra ut och kan eventuellt bli något för framtiden.

Kommer ni att träffa Försäkringskassan igen?
Ja, FK har framfört önskemål om att vi ska fortsätta dessa dialogträffar vid ett par tillfällen per år för att vi tillsammans ska kunna skapa så bra förutsättningar som möjligt och utbyta information om hur branschen och FK har det. Nästa träff blir i september så att vi kan utvärdera implementeringen av 3066.

Något övrigt?
Jag vill önska alla medlemmar en riktigt skön och avkopplande sommar!

Maria Nyström, ordförande i Bransch Personlig Assistans