Personlig assistans i fokus

Här samlas all viktig information om Personlig assistans. Det kommer ske en fortlöpande uppdatering av sidan beroende på hur omvärlden förändras. Sidan syftar till att ge stöd och hjälp i argumentationen. Du hittar mer löpande information på vår Facebook-sida Vi gör skillnad!

Avtal16

Nytt kollektivavtal för personliga assistenter gröper ur assistansreformen: En oenig styrelse för Vårdföretagarna har motvilligt beslutat att acceptera medlarnas bud om ett nytt avtal för de personliga assistenterna. Det nya avtalet innebär en lönehöjning på 2,2 procent vilket är betydligt mer är de 1,4 procent som regeringen och vänsterpartiet höjt ersättningen med.

Remissvar

Alla rapporter

Opinion

Läs de senaste inläggen i debatten kring personlig assistans här.

 

 

Fakta om branschen

Läs om branschen på "Vi gör skillnad"

Bransch Personlig Assistans är en branschorganisation inom Vårdföretagarna som har funnits sedan 2006. Organisationen har idag ca 250 medlemsföretag med ungefär 27 500 årsanställda. Bland medlemsföretagen finns både stora, medelstora och små företag.

Läs mer om branschstyrelsen här.

Etiska riktlinjer

Medlemmar i Bransch personlig assistans omfattas av organisationens etiska riktlinjer.

Bransch Personlig assistans arbetar för att skapa goda, konkurrensneutrala förutsättningar för privata assistansanordnare och värna de assistansberättigades rätt att välja vem som ska utföra assistansen.

Vi tar helt avstånd från fusk och oegentligheter och arbetar kontinuerligt för att motverka detta bland annat genom att ta fram egna förslag och föra en dialog med berörda myndigheter och departement om etik och kvalitetsutveckling. Bransch Personlig assistans har tagit fram etiska riktlinjer som samtliga medlemmar förbinider sig att följa.

Alla artiklar

Blogginlägg

Vårdföretagarbloggen