Privata vårdgivare i hälso- och sjukvården 2014

Privata vårdgivare i hälso- och sjukvården 2014:

  • Nästan 23 miljoner patientbesök gjordes hos privata vårdgivare i hälso- och sjukvården.
  • Varje dag gjordes nästan 63 000 patientbesök hos privata vårdgivare i sjukvården.
  • 34 procent av alla patientbesök i sjukvården gjordes hos en privat vårdgivare.
     

Privata vårdgivare i primärvården 2014:

  • 478 av landets 1 158 vårdcentraler drevs i privat regi.
  • Drygt 41 procent av alla landets vårdcentraler drevs i privat regi.
  • Drygt 44 procent av alla patientbesök i primärvården gjordes hos en privat vårdgivare i primärvården.
  • Patienterna gjorde mer än 18 miljoner besök hos privata vårdgivare i primärvården.
  • Varje dag gjordes mer än 49 000 patientbesök hos privata vårdgivare i primärvården.


Källa: SKL, verksamhetsstatistik 2014 för hälso- och sjukvården