Branschens ekonomi 2014

Den privata vård- och omsorgssektorn bestod 2014 av ca 12 760 företag med 139 000 årsanställda.

Omsättningen var 108,1 miljarder kronor och utdelningarna 3,6 miljarder kr, alltså var utdelningarna i vårdsektorn drygt tre procent av omsättningen. De företag som gick med vinst återinvesterade 2,9 miljarder kr. Rörelsemarginalen var 7 procent och vinstmarginalen 5 procent.

Tillväxten för vårdsektorn 2014 var 4,9 procent till skillnad från tidigare år då den legat omkring 10 procent.

93 procent av alla företag i branschen har färre än 20 anställda.

Vård- och omsorg 2014
Antal anställda 139 028
Antal företag 12 760
Nettoomsättning (mdkr) 108,1
Tillväxt 4,9%
Rörelsemarginal 7,3%
Vinstmarginal 5,0%
Skatt (mdkr) 1,5
Årets resultat (mdkr) 5,4
Utdelning (mdkr) 3,6
Återinvesteringar* (mdkr) 2,9
   
Företag per storleksklass 2014
0-19 anställda 11 880
20-49 anställda 518
50-99 anställda 173
100-249 anställda 120
250+ anställda 69
Totalt 12 760
* Återinvesteringar avser de företag med positivt resultat efter skatt och finansiella poster minus utdelning.

 

Om undersökningen

Statistiken avser den totala privata vård- och omsorgsbranschen och baseras på data från Soliditet/Bisnode. Ett uttag ur Soliditets databas gjordes den 11 september 2015. Definitionen av branschen tar utgångspunkt i de företag som är medlemmar i Vårdföretagarna. Bisnodekoderna som används vid uttagandet är följande: Ambulans, Behandlingshem barn och ungdom, Behandlingshem vuxna, Dentallab, Företagshälsovård, Handikappomsorg, Hem- & Assistenttjänst, Hälso- och sjukvårdsmottagning, Laboratorium, Plastikkirurgi, Psykiatri, Psykologi & samtalsterapi, Rehabiliteringsvård, Sjukgymnast, Sjukhus, Tandläkare, Äldreomsorg.

Branschens data har manuellt behandlats för att utesluta verksamhet som inte kan betraktas som vård- och omsorg.

Årets resultat avser samtliga företag i branschen, både de med positivt och negativt resultat.

Återinvesteringar avser de företag med positivt Årets resultat minus utdelning. Företag som går med förlust anses inte minska återinvesteringarna. Återinvesteringar kan också ha skett innan skatt i många fall men de kan vi inte mäta. Det vill säga att de totala återinvesteringarna är sannolikt större än de siffror vi presenterar.

Rörelsemarginal avser rörelseresultat efter avskrivningar delat med nettoomsättning.

Vinstmarginal avser årets resultat delat med nettoomsättning.