Vinst i vården utvecklar verksamheten

Debatten om vinst inom vård och omsorg styrs allt för mycket av felaktiga föreställningar om vad ett överskott är och hur företag fungerar. Nästan hela den vinst som företagarna inom vårdsektorn räknar med att göra kommer att gå tillbaka till verksamheten. Därför är det bra om företagen kan skapa vinst, så att de kan investera och utvecklas, skriver Håkan Tenelius, näringspolitisk chef i Vårdföretagarna i en replik på SSU:arna Sara Osman och Peter Hedbergs inlägg om vinstuttag i vården den 4 augusti.

SSU-kongressombuden Sara Osman och Peter Hedberg skriver (4 augusti 2011) i Tidningen Ångermanland om skola, vård och omsorg, som de vill ”skydda från vinstintresse”.

Om man tror att varje vinstkrona tas ut ur bolagen och, som de skriver, ”hamnar i fickorna på ett fåtal personer”, kan man kanske förstå deras ståndpunkt. Men det är inte så det fungerar i en långsiktig företagsverksamhet. Låt oss titta på hur företagarna själva ser på sin situation och vad de vill göra med vinsten.

I en enkät som  Vårdföretagarna nyligen genomfört bland sina medlemmar gjorde 78 procent av företagen vinst i dag. Av dessa svarade de allra flesta att de på olika sätt tänkte låta det väntade överskottet gå tillbaka till verksamheten i  form av olika satsningar. 74 procent planerade att stärka företaget genom att investera i ny utrustning eller lokaler, och investera i personalen i form av kompetensutveckling och friskvård. 49 procent ville utveckla verksamhetens innehåll, effektivisera rutinerna och utveckla nya metoder. 31procent planerade att nyanställa eller öppna en ny verksamhet. Endast 29 procent tänkte dela ut åtminstone en del av vinsten till sina ägare. Detta är siffror som talar sitt tydliga språk. Den som bedriver ett seriöst och långsiktigt företag ser i första hand vinsten som en möjlighet att förbättra, utöka och förstärka verksamheten.

De intervjuade öretagarna ansåg själva att deras främsta bidrag till den svenska vården och omsorgen är bättre kvalitet och ökad valfrihet, just det som både skattebetalare och vårdtagare  fterfrågar. Ändå var de inte nöjda, utan ville satsa ännu mer på just dessa områden, om de bara får möjlighet.

Att begränsa möjligheten att göra vinst kommer inte att ge bättre vård, eller mer omsorg för varje skattekrona. Tvärtom riskerar vi sämre kvalitet, stagnation i arbetsmetoder och lägre effektivitet i vården som helhet, eftersom en verksamhet som går dåligt inte har samma möjlighet att investera och satsa framåt som ett företag som går bra.

Ställ krav på kvalitet och effektivitet, men var inte rädd för att företagen ska gå med vinst!


Håkan Tenelius, näringspolitisk chef i Vårdföretagarna

Artikeln tidigare publicerad i Tidningen Ångermanland.