Ta inte valfriheten för given

De flesta privata vårdföretagen tror på vårdvalsreformen. Men en mer personligt anpassad vård måste få kosta, påminner Katarina Storm Åsell, näringspolitisk expert på Vårdföretagarna.

I landsting från norr till söder får patienterna under 2010 lättare att komma till en vårdcentral. Vårdval blir nu obligatoriskt i hela landet. Privata vårdföretag kan etablera sig och patienter kan välja den vårdcentral som är bäst för dem.

Nu, såhär vid årets början, kan man summera regeringens ambition att det ska införas vårdval i alla Sveriges landsting. Av 21 landsting har hitintills 8 landsting infört vårdval. Övriga landsting kommer att införa vårdval under 2010. Vårdföretagarna har kontaktat alla landsting som har redan har infört vårdval och fått siffror över antalet nyöppnade vårdcentraler och hur många patienter som aktivt har valt att byta vårdcentral.

Inte mindre än 135 nya vårdcentraler har etablerats och drivs nu av privata entreprenörer i Sverige. Sammanlagt har 435 000 personer listat sig på de nya vårdcentralerna. Det är med andra ord många som aktivt har velat välja sig en ny läkare eller sjuksköterska.

Förhoppningsvis är en majoritet av de patienter som inte har valt någon ny vårdcentral nöjda med hur det fungerar. Om inte, så har de också möjligheten att lista om sig. Konkurrensen leder till att läkarna blir bättre på att se till att patientens behov sätts i fokus.

Nyligen presenterade Vårdföretagarna rapporten ”Ett bättre Vårdval Sverige” som sammanfattar hur de privata vårdföretagen ser på vårdvalsreformen. De flesta företag är nöjda, och alla är eniga om är att de stora vinnarna på modellen med vårdval är patienterna. Bättre tillgänglighet är den tydligaste effekten enligt länets företag. Tillgänglighet handlar inte bara om väntetider, det handlar också om att det ska vara enkelt och möjligt för alla grupper i samhället att ta sig till en doktor. Då behövs det mer personligt anpassad vård.

Naturligtvis finns det mycket kvar att göra. Det tar tid innan effekterna av en stor valfrihetsreform får fullt genomslag. De första vårdvalsmodellerna följs nu av ytterligare variationer, alla med målsättningen att det ska bli bättre för patienten. Men det behövs också goda villkor för att privata vårdgivare ska vilja etablera sig. Annars blir det ingen valfrihet.

Det krävs också en fortsatt tydlig politisk uppbackning. Valfriheten ska inte tas för given. Det finns en politisk diskussion om både vinst och etableringsfrihet. Framtida försämringar av möjligheten för privata vårdcentraler leder inte bara till att företag får problem att verka och erbjuda sina tjänster, det skulle också slå mot patienternas valfrihet.

Vården står inför allvarliga prövningar. Det handlar om att erbjuda en bättre vård till högre kvalitet, och med mer personlig service.

Politiker som fattar beslut om vården och tar ut skatt ser också gärna att detta kan ske utan att kostnaderna ökar. Från Vårdföretagarnas sida är vi övertygade om att framtiden ligger i mångfald och kvalitet för patienterna. Därför ser vi fram emot ett 2010 där fler landsting kommer att införa vårdval. 
 
Katarina Storm Åsell, Näringspolitisk expert, Vårdföretagarna

Artikeln tidigare publicerad i Dagens Samhälle den 11 januari 2010.