Raving står inte på hela folkets sida

Kaj Raving bedyrar att han står på folkets sida, mot välfärdsföretagen. Men det är bara tomma floskler. Kaj Raving står nämligen inte på hela folkets sida. Han står inte på samma sida som de som valt en privat utförare. Det är viktigare för Vänsterpartiet att vara emot privata välfärdsföretag än att tillse att alla får vård och omsorg av hög kvalitet skriver Håkan Tenelius, näringspolitisk chef Vårdföretagarna, i en replik.

Replik på insändaren av Kaj Raving (V) den 29 september.

Kaj Raving bedyrar att han står på folkets sida, mot välfärdsföretagen. Men det är bara tomma floskler. Kaj Raving står nämligen inte på hela folkets sida. Han står inte på samma sida som de som valt en privat utförare.

Det är viktigare för Vänsterpartiet att vara emot privata välfärdsföretag än att tillse att alla får vård och omsorg av hög kvalitet.

Personlig assistans är otroligt viktigt för personer med funktionsnedsättning. Assistansen är det som gör att du kan komma upp om morgonen, tvätta dig och leva ett aktivt liv. Behovet av assistans ser olika ut men många gånger är den personliga assistenten med under dygnets mest intima timmar. Förtroendet och personkemin är avgörande. En majoritet, runt 65 procent, av de assistansberättigade har valt en privat utförare. Kaj Raving står inte på deras sida.

Under 2014 gjorde nästan 23 miljoner patientbesök hos privata vårdgivare i hälso- och sjukvården. Runt 41 000 äldre personer får sin hemtjänst av en privat utförare och drygt 17 000 äldre bor på ett privat äldreboende. Inte heller dessa kan räkna med att Kaj Raving står på deras sida.

Mätning efter mätning visar att privat vård och omsorg hävdar sig väl jämfört med den offentligt utförda. Socialstyrelsens sammanställning visar den högre kvaliteten på privata äldreboenden. Siffror från SKL visar 16 av landets 20 mest populära vårdcentraler drivs privat.

Precis som Kaj Raving skriver är en majoritet av svenska folket emot vinster i välfärdsföretag. Men både den senaste SOM-mätningen och senare mätningar från Novus visar att motståndet minskar. I kontrast till det sjunkande vinstmotståndet står stödet för valfriheten som fortsatt är starkt med en överväldigande majoritet. Det är inför dessa personer, som nyttjat sin valfrihet, Kaj Raving måste förklara sig.

Att som Vänsterpartiet hävda att valfriheten fortsatt förblir intakt efter att vinstbegränsningar införts stämmer inte. Nystartade företag kommer inte våga satsa och befintliga kommer stelna. Kvar blir bara spillror av det som kunde fyllt ett tomrum den offentligt utförda välfärden inte mäktar med.

Håkan Tenelius, näringspolitisk chef Vårdföretagarna

Artikeln publicerad i Östra Småland Nyheterna den 29 september 2016