Höjt belopp drabbar brukare

Valfriheten och möjligheten för funktionshindrade att påverka sin egen omsorg hotas nu allvarligt när regeringen för andra året i rad höjer timersättningen för den personliga assistansen historiskt lågt.

Personlig assistans utförs i dag till drygt 50 procent av privata drivna omsorgsgivare. Det finns inget annat välfärdsområde där valfriheten är så stor. 290 kommuner står tillsammans med cirka 500 privata utförare för den mångfalden.

Regeringen fattade i början av juli beslut om att höjningen för 2011 blir 2,3 procent, det vill säga en timersättning på 258 kronor. Höjningen för 2010 innebar den lägsta uppräkningen på tolv år, 2 procent. Förhoppningen inför 2011 var en mer realistisk uppräkning. Förutom löneökningar ska beloppet täcka övriga kostnader för verksamheten, det faller på sin egen orimligt att detta går ihop.

Att återigen höja beloppet med så lite kommer att drabba utförarna av personlig assistans och i slutänden brukarna. I kombination med den stegvis försämrade ersättningen stramar berörda myndigheter på olika sätt till utförarnas förutsättningar. Bland annat ersätter Försäkringskassan inte längre uppsägningslön enligt kollektivavtal när den assistansberättigade tas in på sjukhus eller avlider. Ett annat problem är att assistansanordnarna inte alltid längre får ersättning som täcker assistenternas löner under brukarens sjukhusvistelse.

För de mindre entreprenörerna kan det få förödande konsekvenser. Många assistansanordnare vågar inte på grund av detta ta emot brukare med svårare sjukdomstillstånd som kan accelerera vilket minskar deras valfrihet. Vidare har Arbetsmiljöverket planer på att skärpa sina regler gällande arbete i brukarens hem. Införande av tillståndsplikt som införs från nästa årsskifte och som huvudsakligen är positivt för branschen, kommer också att innebära nya kostnader för assistansanordnarna.

Samtidigt som regeringen skapar möjligheter för andra grupper i samhället att välja vård och omsorg och att öka kvaliteten i dessa verksamheter genom införandet av Lagen om valfrihet (LOV) och det nationella vårdvalet i primärvården hotas nu alltså mångfalden av utförare inom den personliga assistansen. Om regering och berörda myndigheter fortsätter på den inslagna vägen kommer funktionshindrades möjligheter att välja och därmed påverka sin egen personliga assistans att kraftigt försämras. Det är en politik som rimmar dåligt med den lovvärda utveckling som sker inom andra områden.

Katarina Storm Åsell, näringspolitisk expert på Vårdföretagarna

Artikeln tidigare publicerad i Sundsvalls Tidning den 30 juli