Kommunal varslar om strejk för privatanställda undersköterskor

Förhandlingarna med Kommunal om nytt kollektivavtal 2016 strandade i natt. Kommunal har på morgonen den 1 december varslat vissa utvalda medlemmar inom bransch vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet (E) samt bransch äldreomsorg (F) om konflikt i form av strejk och andra stridsåtgärder. Konflikten träder i kraft den 13 december klockan 12.

Varslet gäller ca 24 medlemsföretag i bransch E och 11 företag i bransch F enligt en särskild lista (bilaga till respektive varsel). Branscherna får Arbetsgivarnytt om varslet. De företag som omfattas får information i särskild ordning.

Varslen omfattar i korthet:

  1. Strejk för angivna yrkesgrupper, olika för varje arbetsplats (till exempel undersköterskor kockar, lokalvårdare)
  2. Blockad mot nyanställning
  3. Blockad av i konflikten berörda yrkesgrupper/arbetsuppgifter
  4. Blockad mot inhyrning av personal


BLOGG:

Tidigare samarbete talar för fortsatt förhandling – inte konflikt


Ett pressmeddelande har skickats, se här. Pressfrågor besvaras av Inga-Kari Fryklund eller David Wästberg.

Frågor och svar om varslet:

Visa alla

Hur ser ni på Kommunals varsel?

Det är väldigt tråkigt och faktiskt ganska onödigt. Vi är överens med Kommunal om att vi ska satsa på undersköterskorna och vi är överens om hur mycket vi ska satsa. Så de stora frågorna har vi kommit i mål med. Det som vi har kvar är detaljer om hur satsningen ska utformas. Det skulle vi klarat av utan strejkvarsel.

Varför kommer ni inte överens, alla andra arbetsgivare har ju gått med på satsningen?

Vi är överens i de stora frågorna. Vi är överens om att undersköterskor är en väldigt viktig grupp som vi ska satsa extra på i den här avtalsrörelsen. Vi är också överens om hur stor satsningen ska vara. Däremot är vi inte överens om alla detaljer. Vi borde ha kunnat komma överens utan varsel. Men nu har Kommunal varslat och då träder medlare in så vi är säkra på att vi kommer lösa det här.

Kommunal säger att ni inte vill höja lönerna utan istället satsa på utdelningar till aktieägarna. Vad säger ni om det?

Det Kommunal säger är inte sant. Vi är beredda att göra en rejäl satsning på undersköterskorna. Vi är också överens med Kommunal om hur stor satsningen ska vara men vi har några detaljer kvar att komma överens om.

Kommunal säger att ni kräver motvaluta men att det inte är aktuellt?

Vi tycker att det är viktigt att man följer de normer som finns på arbetsmarknaden och då är det rimligt att vi tecknar avtal som liknar de övriga avtalen som träffats för undersköterskor på arbetsmarknaden. Det rör sig om fyra olika avtal där det varit ett givande och tagande. Vi ser inte varför det just nu ska vara så att Kommunal bara tar utan att ge.

Kommunal säger att lönerna är lägre inom privat vård än inom offentlig?

Den statistik som finns är inte särskilt uppdaterad. Den tar med alla privata företag, även de som inte är med hos oss. Det som vi vet är att anställda inom privat vård är mer nöjda med lönen och tycker den speglar deras arbete på ett bra sätt än vad man är inom Kommun och Landsting.

När verkställs Kommunals stridsåtgärder?

Om sju arbetsdagar givet att vi inte kommer överens men vi tror att vi kommer att komma överens. Vi har kommit överens om de stora frågorna och har mindre detaljfrågor kvar att hantera och nu får vi dessutom hjälp av medlarna från Medlingsinstitutet.

Hur kommer en eventuell strejk att slå?

Vi tror och hoppas att det inte kommer gå så långt då parterna står väldigt nära varandra. Men om det mot förmodan blir en strejk/blockad så vilar ansvaret tungt på Kommunal för att ingen ska fara illa av deras åtgärder.