Intresseanmälan

Rikskonferens Bransch Individ och familj 2015 i Stockholm

Branschstyrelsen vill undersöka förutsättningarna för att anordna en rikskonferens där samtliga medlemsföretag inom Bransch Individ och familj erbjuds en möjlighet att lyssna till aktuella föredrag, diskutera branschspecifika frågor med inbjudna gäster, mingla och träffa andra företagare inom samma bransch. Därför vill vi i ett första steg se hur intresset är för en sådan konferens.

Om intresse finns, är tanken att den går av stapeln i Stockholmsområdet (pga. logistiska skäl) och datumet är preliminärt bokat till den 19 november. Kostnaden kommer att vara till självkostnadspris.

Svara nedan:

Klicka för JA - om du skulle vara intresserad av att komma på en sådan konferens till ett självkostnadspris.

Klicka för NEJ – om du inte är intresserad av att komma.

Övrigt: Kom gärna med tips och förslag på talare som du tror skulle vara intressant att ha med under konferensen.

Vänligen svara senast den 15 juni.

Vi återkommer med mer information och förhoppningsvis inbjudan till branschens första rikskonferens!

Med vänliga hälsningar,
Peter Meinhardt – ordförande i Bransch Individ och Familj

Intresseanmälan Rikskonferens 2015
* Obligatoriska fält

Vill du delta på rikskonferens?*