Anmälan Vårdföretagarna Kvalitet och vinster i välfärden - träffa regeringens utredning

Tid: 15 december kl.8-9.30. Enklare frukost serveras från kl.7.30.
Plats: Almega, Stureg.11, Stockholm.

Vårdföretagarna bjuder in till seminarium där ni som medlemsföretag hos oss erbjuds möjlighet att ge er syn på de frågor som berörs i Ilmar Reepalus statliga utredning, som just nu undersöker hur man kan begränsa vinster i välfärden. På seminariet deltar flera personer från utredningens kansli. De kommer inte att kunna presentera några förslag, utan syftet är framför allt att lyssna på och ha dialog med er som vårdföretag.

Några av de frågor som kommer att diskuteras på seminariet är:
- Hur ser regeringens direktiv ut och hur arbetar utredningen med dem?
- Hur ser vårdföretagen på ev. vinstbegränsningars effekter?
- Hur ser vårdföretagen på de kvalitetsmätningar som görs? Hur skulle de kunna förbättras?
- Hur ser vårdföretagen på kvalitetsredovisning på enhetsnivå?
- Hur ser vårdföretagen på krav på ekonomisk redovisning på enhetsnivå?
- Hur ställer man bra krav i en upphandling som mäter rätt saker?

Deltagande:
Håkan Tenelius, näringspolitisk chef Vårdföretagarna
Representanter för Utredningen ett nytt regelverk för offentlig finansiering av privat utförda välfärdstjänster: Johan Höök, Elin Sundberg, Johan Lantto och Frida Widman.

Seminariet är öppet för Vårdföretagarnas medlemmar.

Anmälan 15 dec. 2015
* Obligatoriska fält