Är vårdcentralen vägen in till det svenska samhället?

Sveriges förändrade befolkningssammansättning ställer krav på ett mer varierat utbud av välfärdstjänster både idag och i framtiden. Det offentliga har svårt att erbjuda detta men inte företagen. Företag som många gånger drivs av personer med utländsk bakgrund. De skapar jobb och erbjuder tjänster som det offentliga inte gör.-I mitt område, där Hälsans vårdcentral ligger, bor det 300 analfabeter. Att få in alla dessa individer i det svenska samhället är en utmaning, säger Snezana Rosengren, VD på privata Hälsans Vårdcentral.

Sverige står inte bara inför en framtid med en åldrande befolkning utan även en mer diversifierad befolkning med avseende på kultur och ursprung. Rapporten ”Mångfald ger välfärd för alla” visar tydligt vilken roll de privata vård- och omsorgsföretagen kan spela som integrationsmotor. Inte bara som arbetsgivare utan även som en möjlighet att starta och driva företag och på det viset själva bli arbetsgivare.

-Det råder ingen tvekan om att vård- och omsorgsbranschen är en integrationsmotor. Andelen utrikes födda är dubbelt så hög i den här branschen jämfört med industrin, säger Sven-Olov Daunfeldt, professor i nationalekonomi och verksam vid Handelns Utredningsinstitut HUI samt Högskolan Dalarna.

Men det rör sig inte bara om att inflyttade svenskar ska ha möjlighet att ta klivet ut på arbetsmarknaden eller kunna starta egna verksamheter. Nog för att sysselsättning och företagande är ett mål i sig så genererar ett öppnande av branschen positiva effekter bortom dessa.

-Vår personal kunde hjälpa en äldre kvinna som drabbats av stroke, var förlamad och som inte längre kunde kommunicera med sina anhöriga. När hon drabbats av stroke återföll hon till sitt modersmål vilket var kurdiska – och inte turkiska som hennes anhöriga trodde. Men med den kulturella- och språkliga kompetens som våra medarbetare har kunde den situationen lösas, säger Kayhan Utkutug, VD Eveo AB.

När en äldre människa drabbas av demens kan det leda till att personen blir avskuren och isolerad. Det är en situation som blir ännu värre om rötterna finns i ett annat land och man saknar det svenska språket. 

-Vi har granskat hur statliga innovationssatsningar lyckas och resultatet är mycket magert. Här finns en chans att låta innovations- och integrationskraften att blomstra men den här branschen, vård- och omsorg, ska istället begränsas. Det är mycket konstigt, säger Sven-Olof Daunfeldt.

Den nuvarande regeringen har höga ambitioner på integrationsområdet. Men direktiven till Repaluutredningen utvecklar inte kvaliteten utan lägger istället en våt filt över branschen, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef Vårdföretagarna.

Rapporten ”Mångfald ger välfärd för alla” är framtagen i samarbete med pr-företaget New Republic. Rapporten bygger dels på enkätsvar som skickats ut till Vårföretagarnas medlemmar samt djupintervjuer med ett antal företagare.

Läs rapporten här.