Halland var det landsting som var först med att införa Vårdval i primärvården 2007. Stockholm införde året efter en modell som till stor del skilde sig från Hallands. Båda regionerna öppnar nu upp för Vårdval även inom den öppna specialistvården, men tillvägagångssätten och modellerna skiljer sig.

– Det första vårdvalet var ett stort steg. Patienterna fick ökad makt. De som jobbar i primärvården fick ökad självkänsla och stolthet för sitt jobb, säger Mats Eriksson, (M) ordförande hälso- och sjukvårdsstyrelsen Halland.

Stockholm utökar kontinuerligt vårdvalet
Lars Joakim Lundqvist, (M) biträdande sjukvårdslandstingsråd i Stockholms läns landsting, berättar om hur vårdvalet kontinuerligt har utvecklats i Stockholm sedan införandet 2008. Första året fick medborgarna välja husläkare, MVC och BVC. 2009 utökades vårdvalet med bland annat förlossningar, höft- och knäprotes- och kataraktoperationer (grå starr) och 2010 planerad specialiserad rehabilitering, obstetriska ultraljud och barn- och ungdomstandvård.

Det finns för närvarande vårdvalssystem inom femton vårdområden i landstinget och beslut har fattats om att införa vårdval inom ytterligare åtta områden.

Halland utreder områden som passar för vårdval
Mats Eriksson (M) och regionfullmäktige i Halland vill införa vårdvalssystem inom samtliga vårdområden som inte kräver sjukhusets särskilda resurser.

Den halländska modellen som kallas Vårdval+ innebär att en patient som får remiss till specialistvård skall få välja, oavsett köstatus, redan innan remissen skrivs ut och i samråd med sin distriktsläkare. Utformningen av modellen och ersättningssystemet förväntas vara klart under 2012. En styrka i den halländska modellen är politisk enighet över blockgränserna vilket ger långsiktiga förutsättningar för att bedriva egen verksamhet.

Skillnaden på modellerna kan beskrivas med att i Stockholmsmodellen gör patienterna flera olika vårdval och väljer olika delar som exempelvis knäprotes, BVC eller MVC. I Halland kommer patienterna att ha en dörr in till vårdenheten, och får där råd och stöd att komma till den öppna specialiserade vården. Valet sker redan innan remissen skrivs ut.

– Målet är att patienterna ska bli än mer nöjda än idag. Halland har med sig erfarenheterna från det förra vårdvalet och vi har satt upp en plan där intressentdialog och kommunikation är betydelsefulla delar. De mjuka styrmedlen är viktiga. Man måste lämna det lite öppet för diskussioner, säger Mats Eriksson som betonar vikten av branschråd och samtal med de olika aktörerna innan systemet införs.

Vårdkedjan viktig
Med på seminariet var också Anna-Karin Klomp, (Kd) landstingsråd Uppsala län, och Rikard Larsson, (S) oppositionsråd Region Skåne. Två politiker med olika uppfattningar om vårdvalets vidareutveckling.

Den borgerliga majoriteten i Uppsala har gått vidare i samma riktning som SLL och infört separata vårdval inom ett par områden och planerar nu att gå vidare. Klomp lyfter att offentlig upphandling kan göra att måste byta vårdgivare för avtalet går ut. Vårdval ger en kontinuitet som är bra för både patient och personal.

Rikard Larsson menar å andra sidan att vårdvalet inte fokuserar på hur vårdkedjan ska hänga ihop och är inte alltför entusiastisk med att öppna upp fler områden för valfrihet.

– Valfrihetsreformen har förbättrat tillgängligheten, säger Larsson, men än viktigare är riktigt bra flöden i vården.

Han ger dock en eloge till Mats Eriksson för grundligt förarbete och en genomtänkt modell.